Daiwa idw Hoa Binh HBG
Trang chủ Lĩnh vực kinh doanh Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp

Phát triển Khu công nghiệp

Theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và các hoạt động về xuất khẩu, có ranh giới địa lý rõ ràng, xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục nhất định. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong các khu chế xuất hay doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ các sản phẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

1. Sau đây là trình tự và thủ tục thành lập khu công nghiệp:

Quy hoạch tổng thể phát triển khu chế xuất đã được phê duyệt là cơ sở, căn cứ cho việc xem xét thành lập khu công nghiệp; xây dựng các kế hoạch quy hoạch, đầu tư và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phục vụ cho sự phát triển của khu chế xuất

2. Điều kiện để thành lập khu công nghiệp cần đáp ứng:

 • Phù hợp với Quy định tổng thể phát triển khu công nghệ đã được phê duyệt
 • Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu chế xuất đã được thành lập trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước đó đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%.
 • Với các khu chế xuất có quy mô lớn hơn 500 ha và có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng theo từng khu riêng biệt hay gắn liền với khu đô thị, kinh doanh tập trung trong đề án tổng thể thì phải lập quy hoạch chung xây dựng theo hướng của Bộ Xây dựng trước khi lập quy hoạch chi tiết.
 • Đối với khu chế xuất có diện tích lớn hơn 500 ha mà năm ngay cạnh quốc lộ, các khu bào tồn quốc gia, trong đô thị loại II và I phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành khác có kiên quan về quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghệp trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

3. Trình tự thủ tục thành lập khu công nghiệp

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư
 • Quyết định thành lập khu công nghiệp
 • Hồ sơ thành lập khu công nghiệp
 • Văn bản đề nghị của nhà đầu tư về việc thành lập khu công nghiệp
 • Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu chế xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Giấy chứng nhận đầu tư cho cấp cho các nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển cở sở hạ tầng của khu chế xuất
 • Hồ sơ thành lập phải có 04 bộ, trong đó 01 bản gốc nộp cho Ban Quản lý khu chế xuất hay Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thành lập khu chế xuất. Sau đó, torng thời hạn 10 ngày khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thành lập khu công nghiệp này.
Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DAIWA

Địa chỉ: Biệt thự 15/2, Phố Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: +84-24-3668-6390

Email: info@idw.com.vn; info@hbg.com.vn;