Daiwa idw Hoa Binh HBG
Trang chủ Công ty Chính sách VSATLĐ

Chính sách VSATLĐ

Công tác vệ sinh, an toàn lao động là một trong những tiêu chí rất quan trọng và tiên quyết trong hoạt động của công ty. Với tiêu chí đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển DAIWA luôn có kế hoạch cụ thể để đánh giá về những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe trên các công trường xây dựng cũng như có các giải pháp kịp thời để có thể giải quyết những vấn đề gặp phải
Quản lý an toàn lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển DAIWA gồm ba mục tiêu chính:
- Tạo ra môi trường an toàn
- Tạo ra công việc an toàn
- Tạo ra ý thức về an toàn lao động trong CBCNV.

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển DAIWA đã xác định các mục đích cụ thể của công tác AT-VSLĐ
- Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phấn đấu có một môi trường lao động tiện nghi, thoải mái cho người lao động.
- Bảo đảm an toàn cho người lao động cho, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động.
- Bảo đảm cho ngưòi lao động khoẻ mạnh, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu gây ra; bồi dưỡng, phục hồi kịp thời và duy trì sức khoẻ, khả năng lao động cho người lao động sau khi làm việc

 

Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DAIWA

Địa chỉ: Biệt thự 15/2, Phố Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: +84-24-3668-6390

Email: info@idw.com.vn; info@hbg.com.vn;